Amsterdamse Studievereniging Nautis

'De studievereniging voor studenten Maritiem Officier aan de Hogeschool van Amsterdam'

Onze missie

De Amsterdamse Studievereniging Nautis is de studievereniging voor studenten Maritiem officier aan de Hogeschool van Amsterdam.

Het doel is om een vereniging te creëren die een goede brug vormt voor leden tussen studie en het latere werkgebied en om een vereniging te vormen waar studenten profijt aan hebben. Hiertoe wordt de mogelijkheid geboden door het organiseren van sociale activiteiten met verschillende jaargangen van de opleiding Maritiem Officier. Deelname aan de activiteiten is voor leden geheel vrijblijvend en er zullen geen verplichte activiteiten worden georganiseerd.

De vereniging zal bestaan uit een netwerk van breed georiënteerde studenten die na hun afstuderen wereldwijd in de maritieme industrie kunnen worden ingezet.

The Amsterdam student association Nautis is an association for students studying Maritime Officer at the University of Applied Sciences Amsterdam.

A.S.V. Nautis strengthens the bond between the different parties of the study. This can lead to better cooperation and a wide spread network. The connection between the students within the association is paramount, but the connection between teachers and students and between students and alumni can also strengthen and improve the study. By organizing events, contact will be maintained between the different parties. A.S.V Nautis will try to create an extracurricular contact relationship so that students can offer each other help with studying.

The association will consist of a network of broadly oriented students who can be deployed worldwide in the maritime industry after graduation. For business inquiries please contact: bestuur@asvnautis.nl

© 2024 Amsterdamse Studievereniging Nautis

Thema door Anders Norén