Amsterdamse Studievereniging Nautis

'De studievereniging voor studenten Maritiem Officier aan de Hogeschool van Amsterdam'

Opbouw van de vereniging

Transparantie

A.S.V.N. bestaat uit verschillende bestuurs-en-toezichtsorganen. De vereniging zal transparantie bieden aan verschillende partijen die een toezichtfunctie zullen hebben op het bestuur van de vereniging. Door middel van deze opbouw wil de vereniging voorkomen dat er beslissingen gemaakt zullen worden waarmee de Hogeschool van Amsterdam en de betreffende opleiding het niet mee eens zijn.

Organisatie structuur

De organisatiestructuur van A.S.V.N. kan worden verdeeld in drie belangrijke organen.

  1. Het toezicht houdende orgaan, deze zal bestaan uit de algemene ledenvergadering (verder ALV), Kascommissie en de Raad van Toezicht en Advies.
  2. Het besturend orgaan, deze zal bestaan uit de Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Algemene bestuursleden en Commissie commissaris. Het bestuur zal eens in de twee weken vergaderen om verschillende zaken binnen de vereniging te bespreken met elkaar.
  3. Het uitvoerende orgaan, deze zal bestaan uit de verschillende commissies. De commissie commissaris zal hierbij een brug vormen tussen het bestuur en de voorzitters van de verschillende commissies van de vereniging. De hieronder weergeven commissies zijn commissies die worden verwacht nodig te zijn om de doelen van de vereniging te bereiken. Hierbij zullen wij wel in acht nemen dat het ontstaan en verdwijnen van commissies mogelijk moet kunnen zijn zodra blijkt dat er geen animo meer is voor bestaande commissies of als er idee├źn zijn voor nieuwe commissies.

© 2024 Amsterdamse Studievereniging Nautis

Thema door Anders Norén