Amsterdamse Studievereniging Nautis

'De studievereniging voor studenten Maritiem Officier aan de Hogeschool van Amsterdam'

Sollicitatie bestuur 2021-2022

Beste leden,

In maart 2021 zal het huidig bestuur aftreden en plaats maken voor een nieuw bestuur die tijdens de algemene ledenvergadering zal worden benoemd.

Wij zijn opzoek naar derdejaars of MV’ers (die in bezit zijn van hun propedeuse) voor het vierde bestuur van A.S.V. Nautis.

Ben jij geïnteresseerd in een van de volgende functies:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Commissie Commissaris

Lijkt het jou leuk om aan het roer te staan van de vereniging.
Stuur dan je motivatie brief naar bestuur@asvnautis.nl

Kijk hieronder voor de functie omschrijving

Voorzitter:

De voorzitter van de vereniging is de algemene leidinggevende van de studievereniging en zorgt voor een vloeiende samenwerking en coördinatie binnen het bestuur. De voorzitter zal tijdens de bestuursvergaderingen voorzitten en zorgen dat alle agendapunten worden behandeld. De voorzitter zal samen met de secretaris het beleidsplan herschrijven aan het begin van het nieuwe bestuursjaar. De voorzitter is ook verantwoordelijk om elke 2 jaar de erkenning aan te vragen. Hiernaast zal de voorzitter van de vereniging toezien op het functioneren van de bestuursleden en zal waar nodig begeleiden en adviseren.

De voorzitter van de vereniging zal ook twee keer per jaar de algemene leden vergadering voorbereiden en voorzitten samen met de rest van het bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering zal het bestuur zich voorbereiden op vragen van de leden. Het programma van de algemene ledenvergadering zal tijdig door de voorzitter bekend worden gemaakt. De voorzitter zal ook degene zijn die verantwoordelijk is voor alle uitingen die door het bestuur naar buiten worden gebracht, en mag andere bestuursleden aanspreken wanneer uitingen schadelijk kunnen zijn voor het imago van de vereniging. Tevens wordt de voorzitter gezien als het eerste aanspreekpunt van de vereniging en daarom zal er een positief, professioneel en enthousiast persoon nodig zijn voor het invullen van deze functie.

Secretaris: 

De secretaris van de vereniging is verantwoordelijk voor de administratieve zaken binnen de studievereniging. Tijdens vergaderingen zal de secretaris verantwoordelijk zijn voor het notuleren. In de notulen worden de belangrijke punten van de vergaderingen opgeschreven. De secretaris zal ook verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de ledenadministratie volgens het privacy beleid dat is opgesteld door de vereniging. Tevens zal de secretaris bij evenementen die worden georganiseerd door de vereniging erop toezien dat iedereen lid is.

Penningmeester:

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle geldstromen binnen de vereniging. De geldstromen worden geregistreerd in de jaarbegroting in het format van de Hogeschool van Amsterdam om zo een duidelijk overzicht te houden. De penningmeester zal er op toezien dat iedere uitgave wordt gecommuniceerd met hem of haar. Een goede boekhouding moet worden bijgehouden en de penningmeester zal er voor zorgen dat deze bij elke bestuursvergadering beschikbaar is. De boekhouding zal worden gecontroleerd door de kascommissie. Hiernaast zal de penningmeester de begroting maken die nodig is voor het jaarplan. Dit zal gedaan worden aan het begin van ieder nieuw collegejaar. Dit plan wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht en Advies tezamen met de Kascommissie.

Commissie Commissaris:

De commissie commissaris is verantwoordelijk voor het soepele verloop binnen de verschillende commissies. De commissaris zal er op toezien dat verschillende evenementen worden georganiseerd door de commissies. Deze verschillende commissies zullen hun plannen en ideeën voorleggen aan de commissie commissaris. De commissaris zal toezien hoe de stand van zaken is bij iedere commissie en zal dit communiceren naar het bestuur tijdens bestuursvergaderingen. De commissaris zal aan het begin van ieder collegejaar een activiteitenprogramma in grote lijnen opstellen. Hiernaast zal de commissie commissaris verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van evaluatie van alle georganiseerde evenementen vanuit de vereniging. De commissie commissaris is de schakel tussen het bestuur en de commissies.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Amsterdamse Studievereniging Nautis

Thema door Anders Norén