Amsterdamse Studievereniging Nautis

'De studievereniging voor studenten Maritiem Officier aan de Hogeschool van Amsterdam'

Aankondiging ALV 24 februari

Beste Leden,

Op 24 februari om 17:00 zal de algemene ledenvergadering van A.S.V. Nautis plaatsvinden. De ALV zal dit jaar helaas online plaatsvinden, door de COVID-19 maatregelen. Alle leden zullen een uitnodiging voor de ALV ontvangen via MS Teams.

Wij als bestuur willen een statutenwijziging indienen wat het mogelijk maakt om alumni van onze opleiding te binden aan de vereniging. Hiervoor hebben wij een notaris benaderd die een concept wijziging heeft opgemaakt. Deze wijziging is belangrijk voor ons als vereniging omdat wij hiermee verder kunnen groeien. De volgende punten zijn aangepast in de statutenwijziging:

  • Artikel 3. De vereniging heeft 2 soorten lidmaatschap normaal lid (huidig student van de studie)  en alumni (afgestudeerde studenten)
  • Artikel 4. Normale leden zijn personen die student zijn aan de HvA en de studie Maritiem Officier volgen. Alumni zijn afgestudeerde studenten aan de HvA en de studie Maritiem Officier.
  • Artikel 5.  Is een normaal lid afgestudeerd dat wordt zijn lidmaatschap omgezet in een alumni lidmaatschap
  • Artikel 6. De jaarlijkse bijdrage zal worden betaald aan het begin van het collegejaar.
  • Artikel 13. Alumni leden hebben geen stemrecht op de ALV.

Kort samengevat: Het wordt mogelijk voor de vereniging om alumni leden op te nemen in het ledenbestand, deze alumni leden hebben geen stemrecht op de ALV.  De jaarlijkse bijdrage zal op een vast moment betaald worden, het begin van het studiejaar.

Tijdens de ALV zullen er twee stemmingen plaatsvinden, het nieuwe bestuur en de statutenwijzigingen. Deze stemming zal voorafgaand aan de ALV plaatsvinden via de mail. Met toepassing van artikel 6 leden 5 en 6 van de tijdelijk wet COVID-19 (inwerking getreden op 22 april 2020) kan het stemrecht digitaal uitgeoefend worden. De secretaris zal alle stemgerechtigde leden een mail sturen waarin als antwoord op de mail voor of tegen gestemd kan worden.

Het is van het belang voor de vereniging dat elk lid zijn stemrecht gebruikt om te stemmen voor het nieuwe bestuur en de statutenwijzigingen.

In de bijlage, van de mail die toegestuurd is naar de geregistreerde email van het leden bestand, vind je de agenda en conceptwijzigingen van het statuut.

Heeft u vragen over de agenda, mail deze dan voor vrijdag 19 februari 2020 (bestuur@asvnautis.nl). Wij verzamelen de vragen dan en kunnen deze tijdens de vergadering van 24

februari 2020 presenteren.

Het bestuur hoopt van harte u op 24 februari 2021 online te mogen ontvangen.

Namens het bestuur van A.S.V. Nautis.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Amsterdamse Studievereniging Nautis

Thema door Anders Norén